Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Hur Arbetar Svenska Organisationer Med Att Hantera Fördomar I En AI-Baserad Rekryteringsprocess?

EasyChair Preprint no. 10347

55 pagesDate: June 7, 2023

Abstract

I takt med den teknologi som har expanderat i samhället har organisationer med glädje valt att implementera teknik för att underlätta sina arbetsuppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. Rekryterings- och bemanningsföretag har aktivt valt att implementera artificiell intelligens för att effektivisera processen på flera olika sätt. I samband med detta har fördomar och diskriminering varit en stor fråga i relation till AI-drivna rekryteringsprocesser. Fördomar och diskriminering har historiskt sett alltid funnits hos människor och det har även följt med tekniken. Det arbetet syftar till är att undersöka vilka åtgärder och tillvägagångssätt organisationer tar för att hantera fördomar i rekryteringsprocesser som använder sig av artificiell intelligens. Vidare syftar arbetet till att förstå hur svenska organisationer ställer sig i relation till de etiska överväganden och den etiska processen som bör tas hos organisationer som använder sig av AI-verktyg i rekryteringsprocessen. Vi vill forska vidare kring hur fördomar ska åtgärdas i en AI-driven rekryteringsprocess och utgå ifrån Sverige. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod för att få en djupgående insyn och dessutom forma en god relation med intervjupersonerna. Resultatet visar att fokuset ligger på individerna i organisationen i relation till AI-verktygen. Detta är för att övervaka individernas egna fördomar. Den etiska processen och etiska överväganden som presenteras i arbetet är det som krävs för att organisationer ska kunna hantera eventuella fördomar som kan dyka upp i AI-driva rekryteringsprocesser.

Keyphrases: Artificial Intelligence, Awareness, bias, Recruitment process, responsibility, transparency

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:10347,
  author = {Gloria Munyaneza and Ida Louise Bengtsson},
  title = {Hur Arbetar Svenska Organisationer Med Att Hantera Fördomar I En AI-Baserad Rekryteringsprocess?},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 10347},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser