Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Covid-19 seuraukset automaatioalan opiskelijoiden opintoihin

EasyChair Preprint no. 5167

5 pagesDate: March 16, 2021

Abstract

Maailmaa jo yli vuoden verran järisyttänyt pandemia näkyy kaikkialla. Ihmisten on pitänyt sopeutua ja muuttaa toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi. Opetusalalla siirryttiin uskomattoman nopealla aikataululla perinteisestä lähiopetuksesta kokonaan etäopetukseen maaliskuussa 2020. Siirtyminen etäopetukseen tapahtui kesken käynnissä olevien opintojaksojen toteutusten, jolloin valmistautumiseen käytettävissä oleva aika oli hyvin pieni. Tässä paperissa esitellään TAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille tehdyn pandemia-ajan hyvinvointikyselyn tuloksia. Tuloksissa nousi esille useita kehityskohteita, joihin on tärkeää puuttua akuutisti pandemian vielä jatkuessa. Lisäksi tuloksista saadaan opetuksen suunnittelun työkaluja pandemia-ajan jälkeiseen aikaan.

Keyphrases: automation student, COVID-19, distance teaching, training, Welfare

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:5167,
  author = {Outi Rask and Anja Salo},
  title = {Covid-19 seuraukset automaatioalan opiskelijoiden opintoihin},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 5167},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser